Üyelik Girişi

Site Haritası

2014 YILI SINAV TAKVİMİ VE ÜDY ODY SRC BELGELERİ SINAVI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR...!ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

MESLEKİ YETERLİLİK SINAV

DUYURUSU

 

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan (SRC 1, SRC2, SRC3, SRC4,SRC5,ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

 

2-Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme    

hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

için,

 

2014  yılı içerisinde 4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

 

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

2014 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ

TARİHİ

EĞİTİMDEN MUAF SINAV BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

05 NİSAN 2014

10 ŞUBAT 2014

23 ŞUBAT 2014

19 ŞUBAT 2014

28 HAZİRAN 2014

28 NİSAN 2014

11 MAYIS 2014

07 MAYIS 2014

20 EYLÜL 2014

21 TEMMUZ 2014

03 AĞUSTOS 2014

31 TEMMUZ 2014

20 ARALIK 2014

20 EKİM 2014

02 KASIM 2014

30 EKİM 2014

 

 

 

 

1)       15 NİSAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezleri tarafından 09 Şubat 2014günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 05 Nisan 2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 19 Şubat 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

05 Nisan 2014tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler sınav ücretinien geç 21 Şubat 2014 tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

 

 

2)      28 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 27 Nisan  2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 28 Haziran  2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 07 Mayıs 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

28 Haziran 2014tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler  sınav ücretinien geç 16 Mayıs 2014tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

3)      20 EYLÜL 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 20 Temmuz 2014 günü saat 21.00’ekadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20 Eylül  2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 31 Temmuz 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

28 Eylül  2014tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler  sınav ücretinien geç 08 Ağustos 2014tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

 

4)      20 ARALIK 2014 TARİHLİ MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 19 Ekim  2014 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 20 Aralık  2014 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar için Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 30 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

 

20 Aralık 2014tarihinde yapılacak Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler  sınav ücretinien geç 07 Kasım 2014tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 

 

 

 

AÇIKLAMA :

 

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

 

1-      Üniversitelerin/yüksekokulların 4 yıllık lisans eğitimi veren ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği alanlarında ihtisas, yüksek lisans veya doktora derecesi yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

2-      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı KarayoluDüzenleme Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya bölge müdür yardımcısı ünvanı ile görev yapmış olanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez veya taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde daire başkanı veya emniyet müdürü olarak görev yapmış olanlar bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

3-      ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl süreyle Bakanlığımızdan yetki belgesine sahip firmalarda mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

 

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

 

     Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

 

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)      Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri  taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler.Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden  sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)      Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

 

 

3)      Sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı banka daha sonra ilan edilecektir.

 

4)      Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

Eğitimden Muaf Olup, Doğrudan Sınava Girme Hakkı Olanlar İçin Sınav Başvurusunda Gerekli Belgeler:

 

 • Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya www.kugm.gov.tr

internet adresinden temin edilebilmektedir.)

 

 • Yüksekokul diploması veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı

veya onaylı örneği,

 • T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport fotokopisi,
 • 2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında), 

 

 

EĞİTİMDEN MUAF OLUP, DOĞRUDAN SINAVA GİRME HAKKI OLANLAR İÇİN SINAV BAŞVURU ADRESLERİ

 • I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
 • II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
 • III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
 • IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
 • V.Bölge Müdürlüğü (Adana)
 • VI.Bölge Müdürlüğü (Antalya)
 • VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
 • VIII.Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
 • IX.Bölge Müdürlüğü (Samsun)
 • X.Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
 • XI.Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
 • XII.Bölge Müdürlüğü (Sivas)
 • XIII.Bölge Müdürlüğü (Bolu)

 

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

1)      Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının  250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

 

2)Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

 

3)Sınav ücreti ve sınav ücretinin yatırılacağı banka daha sonra ilan edilecektir.

 

4)Adaylar, sınav giriş belgelerinihttp://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

 

5)Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

6)Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız!


SRC-ODY-ÜDY-PSİKOTEKNİK ,ULAŞTIRMA YETKİ BELGESİ BİLGİ VE  TALEBİNİZ İÇİN  ARAYINIZ

BAKANLIKLAR VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ NEZDİNDE TALEPLERİNİZ KONUSUNDA BİZLERİ TERCİH ETMENİZ DURUMUNDA;  

BELGELERİN HAZIRLANMASINDAN >> BAŞVURU AŞAMASINA >>  İŞLEMLERİN  EN  KISA SÜREDE  SONUÇLANDIRILMASINA  KADAR >> TÜM  SÜREÇTE  HİZMETİMİZ;  1 YILLIK BİLGİLENDİRME İLE BİRLİKTE TAM ANLAMIYLA " ANAHTAR TESLİMİ"DİR.

*BAŞVURU  İŞLEMLERİNİZ  VEYA BELGE TALEBİNİZ  EKSİKSİZ, FORMATINA VE MEVZUATA ( KANUNLARA ) UYGUN  HAZIRLANACAK; BAŞVURUNUZUN  GEÇERSİZ  SAYILMASI  GİBİ; SİZE  MALİYET  VE  ZAMAN  KAYBETTİRECEK  DURUMLARDAN  UZAK OLACAKSINIZ..!

*BİZ  BELGELERİNİZİ  VE İŞLEMLERİNİZİ  NETİCELENDİRİRKEN ;

  SİZLER;


- MEVZUATLA  UĞRAŞMAYACAKSINIZ,


- MALİYET  KAYBI  YAŞAMAYACAKSINIZ,


- İŞ  KAYBI  YAŞAMAYACAKSINIZ,


- ZAMAN KAYBETMEYECEKSİNİZ,


- SIRA  BEKLEMEK  YERİNE  İŞİNİZİN  BAŞINDA OLACAKSINIZ,


- GÖNÜL RAHATLIĞIYLA  BELGENİZİN  ELİNİZE  ULAŞMASINI  İZLEYECEKSİNİZ.

 

ARMİNA GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Erdal YILMAZ

0.533.545 61 03

 Ziyabey Cad. No: 55/2 Balgat-Çankaya- ANKARA

Tel:0.312.419 28 95  Faks: 418 86 95

 

MAİL    : belge@belgetakip.com
2539 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam118
Toplam Ziyaret576463
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.13268.1652
Euro9.67099.7097
Hava Durumu