Üyelik Girişi

Site Haritası

BADEM ÖZEL AĞAÇLANDIRMA ÖRNEK UYGULAMA PROJESİ VE RESİMLER

 

T.C.

Çevre ve Orman Bakanlığı

 

Manisa Valiliği

 

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

 

 

 

 

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, AVLAŞA KÖYÜ

 

 

 

 

İRFAN KARATAŞ’A AİT

 

 BADEM ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

 

UYGULAMA PROJESİ

 

 

 

 

 

 

Proje No: Manisa A. 10. 199 

 

 

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

 

Sıra No.

Konu Başlığı

Sayfa No.

 

 

1-

PROJE SAHASININ YERİ

3

 

 

2-

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYENİN

 

 

 

 

Adı-Soyadı, T.C. Kimlik No., Tebligat Adresi ve Telefonu

3

 

 

 

 

 

 

 

3-

AĞAÇLANDIRILACAK SAHANIN

 

 

 

3.1-

Genel Alanı

4

 

 

-

Sahanın Alanı (Tablo-1)

4

 

 

3.2-

Amenajman Planına ve Aktüel Duruma Göre Sahanın Dökümü

4

 

 

-

Saha Döküm Tablosu (Tablo-2)

4

 

 

3.3-

Mülkiyet Durumu

4

 

 

3.4-

Diri Örtü Durumu 

5

 

 

3.5-

Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri

5

 

 

-

Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri (Tablo-3)

6

 

 

3.6-

İklim Özellikleri

6

 

 

-

Meteorolojik Veriler (Tablo-4)

7

 

 

3.7-

Biotik ve Abiotik Zararlılar

8

 

 

 

 

 

 

 

4-

AĞAÇLANDIRMA İŞLERİ

 

 

 

4.1-

Ağaçlandırmanın Amacı, İşletme Şekli ve İdare Süresi

9

 

 

4.2-

İş Programı

9

 

 

-

Yıllık İş Programı (Tablo-5)

9

 

 

4.3-

Arazi Hazırlığı

9

 

 

4.3.1-

Servis Yolu Yapılması

9

 

 

4.3.2-

Diri Örtü Temizliği

9

 

 

4.3.3-

Toprak İşleme

10

 

 

4.3.3.1-

Alt Toprak İşleme

10

 

 

4.3.3.2-

Üst Toprak İşleme

11

 

 

-

Arazi Hazırlığı (Tablo-6)

11

 

 

4.4-

Dikim

11

 

 

4.5-

Ağaçlandırmada Kullanılacak Türler, Aralık- Mesafeler

12

 

 

-

Aralık- Mesafeler (Tablo-7)

12

 

 

4.6-

Tohum ve Fidan Miktarları, Temin Yerleri

13

 

 

-

Tohum ve Fidan Miktarları (Tablo-8)

13

 

 

4.7-

Bakım

13

 

 

4.7.1-

Servis Yolunun Bakımı

13

 

 

4.7.2-

Fidan Bakımı

13

 

 

4.7.2.1-

Tamamlama Dikimi, Ot Alma-Çapa, Sürgün Kontrolü ve Toprak İşleme

13

 

 

-

Bakım (Tablo-9)

14

 

 

4.7.2.2-

Sulama

14

 

 

4.7.2.3-

Gübreleme

14

 

 

4.7.2.4-

Budama

15

 

 

4.7.2.5-

Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

16

 

 

4.8-

Koruma

17

 

 

4.9-

Tesisler

18

 

 

5-

PROJE YATIRIM GİDERLERİ

18

 

 

-

Yatırım Giderleri Cetveli (Tablo-10)

19

 

 

-

Proje Onay Sayfası

21

 

 

 

 

 

 

 

6-

EKLER

 

 

 

-

Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi

22

 

 

-

Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası 

24

 

 

-

Toprak Haritası

25

 

 

-

Yapılacak İşler Haritası

26

 

 

-

Poz Haritası

27

 

 

-

Yapılan İşler Haritası

28

 

 

-

Toprak ve Su Analizleri

29

 

 

-

Proje Vizesi, Ruhsat, Ruhsat Vizesi, İşyeri Tescil Belgesi, CD

31

 

 

-

Saha Tahsis İzni

32

 

 

-

Özel Ağaçlandırma Dokümanı

37

 

 

1-              PROJE SAHASININ YERİ

 

KURULUŞ

KODU

ADI

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

45

Manisa

Orman Bölge Müdürlüğü

18

İzmir

Orman İşletme Müdürlüğü

03

Demirci

Orman İşletme Şefliği

07

Selendi

Amenajman Planı (Serisi)

-

Selendi

İli

45

Manisa

İlçesi

09

Selendi

Köyü

45

Avlaşa

Mevkii  (Koordinatları)

Koordine Özet Çizelgesi projeye eklenmiştir.

Pafta Numarası (1/25.000 ölçekli)

           UŞAK  - K21 – b4

Proje Numarası

           Manisa A. 10. 199

 

   Özel Ağaçlandırma Sahası; Avlaşa Köyü, Ortaçeşme Mevkiindedir. Saha, Avlaşa Köyü’ne 2 Km, Selendi İlçesi’ne 10 Km ve Manisa İli’ne 140 Km uzaklıktadır. Sahaya Selendi’den itibaren; Selendi-Demirci karayolu üzerinde bulunan Şehirlioğlu Köyünden Avlaşa Köyüne giden yolun 1,8nci kilometresindeki kavşaktan güneydeki Deveciler Mahallesine sapan stabilize yol ile ulaşılmaktadır. Saha bu kavşağa 3,2 kilometre, stabilize yola 170 m uzaklıktadır.

 

 

PROJENİN   YERİ

 

 

 

2-              ÖZEL AĞAÇLANDIRMA YAPMAK İSTEYENİN

 

Adı Soyadı

:

İrfan KARATAŞ

T.C. Kimlik No.

:

31 466 107 200

Tebligat Adresi

:

Avlaşa Köyü, Selendi - MANİSA

Telefonu

:

0538. 477 92 31

 

3-         AĞAÇLANDIRILACAK SAHANIN

 

3.1-                  Genel Alanı

 

Özel Ağaçlandırma yapmak için talep edilen sahanın yüzölçümü, saha tahsisi aşamasında yersel metotla arazide yapılan ölçümler sonucunda tespit edilmiştir. Sahanın genel alanı Tablo – 1’de gösterilmiştir.

 

Sahanın Alanı

Tablo – 1

Bölme No

Alanı (m2)

483

61.701,56

 

 

                  Ağaçlandırılacak sahanın uzaktan genel görünümü

 

 

3.2-           Amenajman Planına ve Aktüel Duruma  Göre Sahanın Dökümü

 

                   Özel Ağaçlandırma Sahası; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Demirci Orman İşletme Müdürlüğü, Selendi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planında 483 numaralı bölmenin içerisinde kalmaktadır. Özel Ağaçlandırmaya konu olan saha Selendi Orman İşletme Şefliği Amenajman Planının “Kızılçam İşletme Sınıfı” sınırları içinde yer almaktadır. Planda bu işletme sınıfının uygulama süresi 1996-2005 yılları arasını kapsamaktadır. 2005 yılından itibaren avans planları ile çalışılmaktadır. Saha Amenajman Planında “Ağaçlandırılacak Sahalar Tablosu”nda gösterilmektedir. Amenajman Planında “Z” olarak belirtilen alanlar Devlet Ormanıdır.

                   Sahanın meşçere tiplerine göre dökümü Tablo – 2’de  gösterilmiştir.

 

Saha Döküm Tablosu

Tablo – 2

Amenajman Planına göre

Aktüel Duruma Göre

Bölme No

Meşçere Tipi

Alanı  (m2)

Meşçere Tipi

Alanı  (m2)

483

BMBt-2

49.751,44

BKBt

23.351,47

OT

26.399,97

Toplam

49.751,44

-

49.751,44

Z

11.950,12

OT

11.950,12

Genel Toplam

-

61.701,56

-

61.701,56

 

Not: Projenin düzenlenmesinde 61.701,56 m2 yüzölçümlü bu alan 6,1701 hektar (BKBt =2,3351 Ha,                OT= 3,8350 Ha) olarak kabul edilmiştir.

 

 

3.3-          Mülkiyet Durumu

 

                   Ağaçlandırılacak saha Selendi İlçesi’ne bağlı Avlaşa Köyünün mülki sınırları içinde kalmaktadır. Sahanın da içinde bulunduğu yörede Orman Kadastrosu yapılmıştır ve kesinleşmiştir. Orman kadastro sınırlarına göre sahanın tamamı Devlet Ormanıdır. Sahanın mülkiyeti hazineye, tasarruf yetkisi Çevre ve Orman Bakanlığı’na (Orman Genel Müdürlüğü’ne) aittir.

                  Devlet Ormanı statüsündeki 61.701,56 m2 yüzölçümlü saha; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 16.05.2008 tarih ve B.18.1.OGM.0.65.02-020/15 sayılı Yetki Devri’ne istinaden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün 21.04.2010 tarih ve B.18.1.OGM.1.18.00.03.29A/03-386 (2010/46) sayılı olurlarıyla, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 57. maddesi uyarınca, Özel Ağaçlandırma yapması için İrfan Karataş’a başlangıçta 49 yıl süre ile tahsis edilmiştir. Sahada tesis edilecek Badem ormanının İdare Süresi 50 yıl alındığından tahsis süresi; izin sahibinin bu projeye, ilgili mevzuata ve Orman İdaresine vereceği taahhütnameye uyması şartıyla 1 yıl daha uzatılacaktır.

 

 

3.4-                  Diri Örtü Durumu

 

                 a) Sahanın OT olarak belirtilen bölümlerinde münferit olarak bulunan bozuk Makedonya Meşesi dışında diri örtü yoktur. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tespit edilecek formu düzgün, tahrip edilmemiş münferit Makedonya Meşeleri korunacaktır.

                   b) Sahanın BMBt olarak belirtilen bölümleri incelenmiş, güneybatı sınırına yakın yerlerde kapalılığı değişken (%60’dan az ve %60’dan çok) alanlar tespit edilmiştir. Buralarda Kermes Meşesi, Mazı Meşesi ve Makedonya Meşesi diri örtüyü oluşturmaktadır. Bitkilerin dip kütük çapı 2-8 cm, ortalama boyları ise 1,5 m.dir.

                   c) Doğuda OT sınırının bitip, batıya doğru eğimin başladığı yerler, 5-10 cm dip kütük çapına, 3 m ortalama boya ve %60’dan az kapalılığa sahip Makedonya Meşeleri ile kaplıdır.

                   d) Kuzeydoğuda sınırda kapalılığı %60’dan az küçük bir alan (298,26 m2) vardır. Bu alandaki Kermes Meşesi, Mazı Meşesi ve Makedonya Meşesinin dip kütük çapları 2-10 cm, ortalama boyları ise 2,5 m.dir.

                   Eskiden tarım arazisi olarak kullanılan sahanın kuzey, doğu ve güney sınırında sınır boyunca dar bir diri örtü bandı ve taş birikintileri bulunmaktadır.

                   Sahadaki bozuk Makedonya Meşeleri Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Diri örtü hakkındaki bilgiler Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesinde (4125 sayılı Tamim, Ek-1) verilmiştir.

 

 

 

Güneyde, batı sınıra yakın yerlerde diri örtü durumu.

   Sahanın güneyinde orta yamaçlarda diri örtü durumu.

 

 

3.5-           Jeolojik Yapı ve Toprak Özellikleri 

 

                   Projelendirilen saha; Avlaşa Köyü’nün güneydoğusunda, Ortaçeşme mevkiinde bulunan, orta-az eğimli arazi konumundadır.

                   Sahada en yüksek nokta, en doğudaki köşe noktası olup, 668 m rakımlıdır, en alçak noktası ise sahanın güneyinde en batı köşe noktası olup 608 m rakımlıdır. Ortalama rakım 640 m.dir.  Genel bakı batıdır.

                    Yapılan etütler sonucunda, projelendirilen sahada anakayanın, Senozoik Zamanın Neojen Döneminde (26-2,5 milyon yıl önce) oluşmuş Kalker  olduğu tespit edilmiştir. Toprak tipi “Kireçli Kahverengi Orman Toprakları”dır. Yüzeysel Taşlılık ve Profil Taşlılığı OT alanlarında  %25’den az, diğer yerlerde %25’den fazladır.

                   Sahada 2 adet toprak profili açılmış, bir profilden alınan toprak örnekleri Manisa Tarım İl Müdürlüğü Laboratuarı’nda analiz ettirilmiş olup, toprak analiz raporu projeye eklenmiştir. Diğer profilin etütleri değerlendirmeye alınmıştır. Toprak profillerinde Mutlak Derinlik 33-51 cm arasında değişmektedir. Mutlak+Fizyolojik Derinlik ise 100 cm.den fazladır. OT alanında açılan profilde A horizonu tespit edilmemiştir. Diri örtü ile kaplı alanda açılan profilde 8 cm kalınlığında kahverenginde A horizonu tespit edilmiştir. Açık kahve renkli B horizonunun altında boz renkli C horizonu (90 cm derinliğe kadar) görülmektedir. Profil yüzeylerinde herhangi bir lekelenme görülmemiştir.

                  Toprakta kum oranı % 44,98-45,12 kil oranı % 20,44-21,32 ve mil oranı % 33,70-34,44 arasında değişmektedir.  Toprak türü Balçık olup, orta bünyelidir. Toprağın strüktürü ise kırıntılıdır. Drenaj iyidir. Taban suyu 1 m.den daha aşağı seviyelerdedir.

           Toprak analiz raporuna göre; toprak reaksiyonu (pH) 8,25-8,51 olup, orta alkalidir. Toprak kireç bakımından “Kireçli” (%33,54-35,10) sınıfında yer almaktadır. Toprakta tuzluluk problemi yoktur (489-555 µS/cm). Toprak organik madde bakımından çok fakirdir (%0,80-0,88). Kimyasal özelliklerine bakıldığında toprağın Fosfor, Çinko ve Mangan yönünden fakir olduğu görülmektedir. Diğer besin elementleri yeterlidir. Toprak Azot içeriği bakımından da fakir durumdadır.

 

 

 

Saha Toprağının bünyesi.

Profillerde Toprak yapısı.

 

Sulamada kullanılacak suyun özellikleri: Ağaçlandırma sahasında fidanlar devamlı olarak sulanacaktır. Gerekli olan sulama suyu, Avlaşa Köyü’nün içme suyundan sağlanacaktır. Bu su kaynağını kullanacak olan Hüseyin Alp, Nazlım Koç ve Murat Çelik’in daha önce aldıkları su örneğinin analizini yukarıda sözü edilen laboratuarda yaptırmışlardır (28.05.2010 tarih ve 2127 no.lu rapor). Proje sahibi de aynı su kaynağından yararlanacağından tekrar su analizi yaptırılmamış, daha  önceki analiz bilgileri burada verilmiştir. Su analiz raporuna göre suyun pH’sı 7,72 ve sınıfı C2- S1’dir (Orta tuzlu ve düşük sodyumlu). Sulamada bu suyun sulamada kullanılmasında herhangi bir problem bulunmamaktadır.

                 Etüt ve gözlemler, toprak ve su analiz raporlarındaki veriler bu sahada Bademin yetiştirilebileceğini göstermektedir. Sahanın 750 m kuzeydoğusunda, yukarıda sözü edilen yolun bitişiğinde bulunan 1 hektar sahipli arazide 3 yaşında ve çok sağlıklı, meyveye yatmış bir Bademlik görülmüştür. Proje sahibinin, sahanın Badem ağaçlandırmasına uygun olduğuna dair Selendi Tarım İlçe Müdürlüğü’nden aldığı 18.08.2010 tarih ve B.12.4.İLM.0.45.46.00-1201 sayılı yazı projeye eklenmiştir.

                 Belirlenen bu toprak özelliklerine göre; alt toprak işlemesi paletli traktör + 3’lü  kazayaksız riperle yapılmalıdır. Badem fidanlarının en iyi gelişimini sağlamak, en fazla ve en kaliteli ana ve ara ürün elde edebilmek için, organik madde bakımından çok fakir olan toprağın besin maddesi miktarları göz önüne alınarak gübreleme yapılmalıdır. Ayrıca, tesisi takip eden yıllarda da bitkilerin ihtiyaç duyacağı besin elementlerini tespit etmek amacıyla yaprak ve toprak analizleri yaptırılmalı, buna göre gübreleme yapılmalıdır.

                 Bakım teknikleri her yıl, zamanında ve uygun dozda mutlaka yapılmalıdır. Projenin bütün aşamalarında Selendi Tarım İlçe Müdürlüğü’nden ve Manisa Tarım İl Müdürlüğü’nden teknik destek alınmalı ve Badem konusunda uzman bir danışmanla çalışılmalıdır.

                 Proje sahasının jeolojik yapısı ve toprak özellikleri Tablo-3’de gösterilmiştir.

 

Jeolojik Yapı ve Toprak özellikleri

 

 

 

 

 

Tablo - 3

 

Bölme No

 

Anakaya

 

Toprak

Türü

Ortalama

Rakım (m)

Toprak Derinliği (cm)

Eğim Grupları (%)

 

Gene

Bakı

0-30

(Ha)

31-60

(Ha)

>60

(Ha)

0-20

(Ha)

21-40

(Ha)

41-60

(Ha)

483

Kalker

Balçık

640

-

6,1701

-

3,0877

3,0824

-

B

 

 

3.6-           İklim Özellikleri

 

                Proje sahasına en yakın meteoroloji istasyonu Kula İlçesindedir. Sahanın 27 Km güneybatısında yer alan bu meteoroloji istasyonunda yağış dışında ölçüm yapılmamaktadır. Bu nedenle Kula Meteoroloji İstasyonunun sadece yağış değerlerinden yararlanılmıştır. İklim değerlendirmelerinde gerekli olan diğer veriler, sahanın 56 Km kuzeybatısında  bulunan 851 m rakımlı Demirci İlçesi Meteoroloji İstasyonunun ölçüm değerleri çizelgesinden alınmıştır. Enlemi 39º 03’, boylamı 28º 39’ olan Demirci Meteoroloji İstasyonunun 15 yıllık (1991-2005) ölçümlerinin tamamı projeye eklenmiştir. İki meteoroloji istasyonundan alınan veriler Tablo-4’de gösterilmiştir.

                 Kula Meteoroloji İstasyonu verilerine bakıldığında yağışların yıl içindeki dağılımının düzensiz olduğu görülmektedir. Meteorolojik veriler, aşağıda açıklanan ve yurdumuz şartlarına en uygun olduğu kabul edilen Prof. Dr. Sırrı Erinç’in yıllık Yağış Etkenliği İndisi formülüne uygulandığında sahanın iklim tipi hakkında sağlıklı bilgi elde edilememektedir. Yıllık yağışın büyük bir kısmı vejetasyon devresi dışında, Kasım-Nisan ayları arasında düştüğünden, vejetasyon devresi içerisindeki aylık yağış etkenliği indisi değerleri yapılacak çalışmaların zamanı konusunda daha doğru fikir verecektir.

 

 

 

Meteorolojik Veriler 

 

Tablo-4

 

 

AYLAR

 

Meteorolojik Gözlem Değerleri

 

Ortalama Yağış

(mm)

Ortalama

Yüksek

Sıcaklık

(ºC) 

 

En Düşük

Sıcaklık

(ºC) 

En Yüksek

Sıcaklık

(ºC)

 

Ortalama

Sıcaklık

(ºC) 

Ocak

78,2

  7,2

     -11,7

17,1

  3,6

Şubat

78,7

  7,4

     -12,6

17,3

  3,5

Mart

61,6

11,0

-8,0

26,1

  6,3

Nisan

34,2

15,7

-6,3

28,3

10,9

Mayıs

41,4

21,9

  2,2

30,5

16,7

Haziran

17,5

26,5

  6,4

35,2

20,9

Temmuz

  8,6

29,8

10,0

38,6

23,8

Ağustos

  3,4

29,8

10,6

37,8

23,7

Eylül

10,3

25,4

  5,8

35,5

19,5

Ekim

31,7

20,1

-1,7

30,8

15,1

Kasım

53,4

13,2

-6,6

26,8

  9,1

Aralık

94,6

  8,1

-8,8

20,0

  4,8

Yıllık

    513,8

18,0

    -12,6

38,6

13,2

 

Bu nedenle Demirci Meteoroloji İstasyonuna ait veriler ağaçlandırma sahası için enterpole edilmiş, elde edilen Aylık Yağış İndisi değerleri ve  İklim Tipleri aşağıda gösterilmiştir (Özel ağaçlandırma sahasının ortalama rakmı 640 m, Kula Meteoroloji İstasyonunun rakımı 650 m olduğundan yağış değerlerinin enterpolasyonu yapılmamıştır).

 

AYLAR

Ortalama

Yağış

(mm)

Ortalama Yüksek

Sıcaklık

(ºC)

AYLIK

YAĞIŞ

İNDİSİ

İKLİM

TİPİ

Ocak

78,2

  8,3

113,1

ÇN

Şubat

78,7

  8,5

111,1

ÇN

Mart

61,6

12,1

  61,1

ÇN

Nisan

34,2

16,8

  24,4

YN

Mayıs

41,4

23,0

  21,6

YK

Haziran

17,5

27,6

    7,6

TK

Temmuz

  8,6

30,9

    3,3

TK

Ağustos

  3,4

30,9

    1,3

TK

Eylül

10,3

26,5

    4,7

TK

Ekim

31,7

21,2

  17,9

YK

Kasım

53,4

14,3

  44,8

N

Aralık

94,6

  9,2

123,4

ÇN

YILLIK

       513,8

19,1

 26,9

YN

 

               Kula Meteoroloji İstasyonunun yağış verileri ile Demirci Meteoroloji İstasyonunun enterpole edilmiş ortalama yüksek sıcaklık verileri, Prof. Dr. Sırrı Erinç’in Yağış Etkenliği İndisi formülüne uygulandığında, Yağış Etkenliği İndisi;

 

Im =

P

Tom

  

             Im             :  Yağış Etkenliği İndisi

             P                :  Yıllık Ortalama Yağış Miktarı (mm)

           Tom            :  Yıllık Ortalama Yüksek Sıcaklık (ºC)          Im= 513,8 ÷ 19,1           Im= 26,9  bulunur.

 

Erinç’in Yağış Etkenliği İndisine göre İklim ve Vejetasyon Tipleri 

İndis

İklim Tipi

Vejetasyon Tipi

        Im <   8

Tam Kurak (TK)

Çöl

  8 < Im < 15

Kurak (K)

Çölümsü Step

15 < Im < 23

Yarı Kurak (YK)

Step

23 < Im < 40

Yarı Nemli (YN)

Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanları

40 < Im < 55

Nemli (N)

Nemli Mıntıka Ormanları

55 < Im

Çok Nemli (ÇN)

Çok Nemli Mıntıka Ormanları

 

                Tespit edilen yıllık yağış indisine göre yörenin iklim tipi “Yarı Nemli”, vejetasyon tipi ise “Park Görünümlü Kurak Mıntıka Ormanı” dır.

              Meteorolojik ölçümlerde en düşük sıcaklık Şubat ayında -12,6 ºC (Enterpolasyon değeri -11,5 ºC) tespit edilmiştir. Bademin (Odun) -25ºC sıcaklık derecelerine dayanabilme özelliği bulunduğundan, en düşük sıcaklıkların olumsuzluk yaratmayacağı görülmektedir. Erken don olayının görülebileceği Ekim ayında en düşük sıcaklık -1,7ºC (Enterpolasyon değeri -0,6 ºC), en geç don olayının görüleceği Nisan ayında en düşük sıcaklık   -6,3ºC (Enterpolasyon değeri -5,2ºC) dir. Bu veriler göz önüne alınarak geç çiçeklenen Badem çeşitler seçilecektir. Özel ağaçlandırma sahibi meteorolojik uyarıları yazılı ve görsel medyadan devamlı olarak takip edecek, geç donların fidanlara verebileceği zararları engellemek için gerekli önlemleri alacaktır.

             Badem yetiştiriciliğinde en önemli faktörlerden biri de dinlenme döneminde gerekli olan soğuklama ihtiyacıdır. Badem ağaçlarının; düzenli bir yapraklanma ve buna bağlı olarak  da sürgün gelişimi ve meyve verimi için her yıl kış dinlenme devresinde, belirli bir soğuğa maruz kalması gerekir. Sıcaklık 7,2ºC altına düştüğünde soğuklama süresi başlar (Bu süre Badem için 300-400 saattir). Bölgede düşük sıcaklıklar soğuklama için yeterlidir (Bknz.: Proje ekindeki Demirci Meteoroloji istasyonunun verileri).

           Enterpole iklim verileri incelendiğinde, yıllık toplam yağışın % 92,3’ü Ekim-Mayıs ayları içerisinde (474,0 mm) gerçekleşmektedir. Haziran-Eylül arasını kapsayan 4 aylık tam kurak devre vardır. Bu devrede bölgeye düşen toplam yağış miktarı 39,8 mm.dir (Yıllık yağışın % 7,7’si). Bu devrede sıcaklığın da yükselmesi sonucunda topraktaki nem oranı hızla düşmektedir.

           Toprağın, sıcak ve kurak dönemler dışında işlenmesi teknik ve ekonomik açıdan daha uygundur. Bu nedenle alt toprak işlemesi Kasım-Mayıs ayları arasında,  toprağın tavda olduğu günlerde yapılmalıdır.

           Fidanların dikimden sonra iyi bir kök gelişmesi yapmaları, böylece kurak devreyi en az riskle atlatabilmeleri ve vejetasyon mevsiminden yeterince yararlanmaları için, dikimlerin Aralık-Mart   ayları arasında  yapılması zorunludur.

           Yapılacak olan bakım çalışmalarında da ot alma ve çapa için en uygun zaman Nisan-Mayıs aylarıdır. Badem ağaçlarının  gelişmesi ve mahsul vermesi sulama ile doğru orantılı olduğundan, tam kurak-yarı kurak devrede (Haziran-Eylül arasında)  fidanlara mutlaka “Sulama” bölümünde belirtilen miktarda su verilmelidir.

 

 

3.7-            Biotik ve Abiotik Zararlılar

 

                   Saha; tavşan ve domuz gibi yabani hayvanların ve başıboş otlayan koyun, keçi gibi evcil hayvanların zararlarına karşı tel çit ile çevrilerek korunacaktır. “Hastalık ve Zararlılarla Mücadele” bölümünde Badem fidanlarına arız olabilecek hastalık  ve zararlılar hakkında  bilgi verilmiştir.

                   Meteorolojik gözlemlere göre yörede ekstrem don ve dolu zararı tespit edilmemiştir. Yörede, projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek  en önemli abiotik zarar orman yangınlarıdır. Proje sahasının birinci derecede orman yangınlarına hassas bölgede yer alması nedeniyle sahada hiç bir zaman yanıcı materyal bırakılmayacak, çevrede çıkıp sahaya gelebilecek orman yangınlarına karşı özellikle tel çit kenarlarının daima temiz tutulmasına özen gösterilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-               AĞAÇLANDIRMA İŞLERİ

 

4.1-                  Ağaçlandırmanın Amacı, İşletme Şekli ve İdare Süresi

 

                Özel Ağaçlandırmanın amacı,  endüstriyel orman kurmaktır. Ağaçlandırma sahasında İdare Süresince ikincil ürün olarak meyve elde edilecek, İdare Süresi sonunda odun üretimi yapılacaktır. Saha tek yaşlı, tek tabakalı Badem ormanı olarak işletilecektir. Badem ormanının İdare Süresi 50 yıldır.

              Sahadan elde edilecek ikincil ürünler, ara ürünler ve son ürün proje sahibi tarafından serbest piyasada değerlendirilecektir.

 

 

 

 

4.2-                  İş Programı

 

      Özel Ağaçlandırma Sahasında; tamamlama dikimi, ot alma-çapa, sürgün kontrolü, toprak işleme (makineli bakım), sulama, gübreleme, budama ve hastalık ve zararlılarla mücadele gibi çeşitli bakımların tamamını veya bazılarını uzun yıllar yapmak gerekmektedir. Ancak, projede tesise ve ilk 3 yıl yapılacak bakım çalışmalarına ait iş programı gösterilmiştir. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nden izin alınmadan projede değişiklik yapılmayacaktır.

İş programı Tablo- 5’de gösterilmiştir.

 

Yıllık İş Programı

 

 

 

 

 

 

 

Tablo- 5

 

 

YILLAR

Dere Vejetasyonu

(Km)

ARAZİ HAZIRLIĞI

TESİSLER

 

 

 

 

 

DİKİM

(Ha)

BAKIM

Servis Yolu

(Km)

Makineli Diri Örtü Temizliği

(Ha)

Makineli Alt

Toprak İşleme

(Ha)

Toprak Havuz

(Adet)

Hangar-Depo

(Adet)

Damlama

Sulama Sistemi (Adet)

Fidan Bakımı

(Ha)

Las.Tek.Trak.+ Diskaro ile Bakım

(Ha)

Servis Yolunun Bakımı

(Km)

2010

0,1750

1+080

2,1249

5,5431

-

-

-

5,5431

-

-

-

2011

-

-

-

-

1

1

1

-

5,5431

  2x1,8623

1+080

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5431

  2x1,8623

1+080

2013

-

-

-

-

-

-

-

-

5,5431

  2x1,8623

1+080

Toplam

0,1750

1+080

*2,1249

5,5431

1

1

1

5,5431

16,6293

**11,1738

1+240

Toprak havuzun yapılacağı alan çevresiyle birlikte 90 m2 olarak alınmıştır. Mevzuata göre izin verilen 40 m2.lik Hangar-Deponun yapılacağı alan çevresiyle birlikte 110 m2 olarak alınmıştır. Servis Yolunun genişliği 4 m, alanı 0,4320 hektardır. *3,4182 Ha OT alanı düşülmüştür. **1,8623 Ha alanda yılda 2 kez makineli bakım yapılacaktır.

 

 

4.3-          Arazi Hazırlığı

 

4.3.1-       Servis Yolu Yapılması  

 

                   Diri örtü temizliğine başlanılmadan önce 160-230 HP güçte paletli traktör +bıçakla 4 m. genişliğinde, 1+080 Km (0,4320 Ha) uzunluğunda Servis Yolu  yapılacaktır. 

 

 

4.3.2-       Diri Örtü Temizliği

 

Diri örtü, 160-230 HP güçlü paletli traktöre önden bağlı “Ağır Hizmet Diri Örtü Temizleme Tarağı” ile tam alanda temizlenecektir. Ağır Hizmet Örtü Temizleme Tarağının pabuçlu tarak diş uzunluğu 69 cm. olacaktır.  

Diri örtü temizliği çalışmasına başlamadan önce meyil gruplarına göre planlanan yığın hatları tesviye eğrilerine paralel olarak işaretlenecektir. Yığın hatlarındaki örtü, paletli traktör ve tarakla en fazla 3 m genişliğinde olmak üzere temizlenecektir.   

                 Makineli diri örtü temizliği tekniğinde, yamacın alt tarafındaki şeritten başlayıp yukarıdaki şeritlere geçerek çalışmak esastır. Sahadaki diri örtü, meyil yönünde, yani; yukarıdan aşağı çalışılarak kök ve gövdeleri ile birlikte temizlenecek ve daha önce temizlenmiş yığın hattında toplanacaktır. Örtü temizliği yapılırken tarağa uygun dalış açısı verilecek, tarak dişleri, sağdan ve soldan aynı anda toprakla temas ettirilerek, uçtan itibaren 10 cm. derinliğe kadar toprağa batırılacaktır.

                Yığın araları uzun ve örtü hacmi yoğun olduğu için tarak önü kısa zamanda dolar ve tarak dişleri söküm yapamaz. Bu durumlarda paletli traktör durdurulup 1 m kadar geriye doğru hareket ettirilecek, tarak kaldırılıp silkelenecek, gerekirse yardımcı kişi tarafından temizlenecektir. Böylece hem taşınan olgun üst toprak en aza indirilmiş, hem de örtü temizliğinin entansitesi artırılmış olacaktır. Dere içlerinde çalışma yapılmayacak, dere yatağında ve iki kenarda 5’er m.lik bant dere vejetasyonu olarak (derenin uzunluğu 175m.dir) korunacaktır.

Makine ve çalışanların güvenliği yönünden sorun olmayan yerlerde örtü hacmini azaltmak için paletli traktör geri çıkışını örtülü alandan yapacak ve örtüyü ezerek tarak önünde birikecek materyalin hacmini azaltacaktır.

 

 

 

 

 

                    Makine ile Diri Örtü Temizleme Tekniği.

 Ağır Hizmet Diri Örtü Temizleme Tarağı.

 

                Makine geri çıkıştan sonra her inişte, tarak ekipmanının en az bir dişi temizlenmiş alandan geçecek şekilde hareket ettirilecektir. Böylece daha önce temizlenmiş alana örtü artıklarının dökülmemesi sağlanacaktır.

                İşçi ve makine geçişi için yığınlarda 120-150 metrede bir 3-6 m genişlikte boşluk bırakılacaktır. Yığınlama; tesviye eğrilerine paralel ve hiç bir zaman birbirini kesmeyecek, kuru dereler doldurulmayacak şekilde yapılacaktır. Yamaç kenarlarında yığın uçları kapalı parseller oluşturacak şekilde bırakılmayacaktır. Yığın mesafeleri %0-20 eğim grubunda 42 m, %21-40 eğim grubunda 30 m  olacaktır.

Makineli diri örtü temizliği Kasım-Mayıs ayları arasında yapılacaktır. 

 

 

4.3.3-            Toprak İşleme

 

4.3.3.1-    Alt Toprak İşleme

 

  Yarı kurak iklim koşullarına sahip proje sahasında, toprakta su depolanmasının artırılması ve dikilen fidanların kök gelişiminin sağlanması amacıyla makineli alt toprak işlemesi yapılacaktır. Makine ile alt toprak işleme; başarı oranının yüksek olması, işin istenen zamanda yapılması, maliyetin daha ucuz olması, toprak işlemeden beklenen amaçların daha iyi gerçekleştirilmesi dolayısı ile tercih nedenidir.

  Riperlemede iyi bir sonuç almak için riper pabuçlarının ve gövdesinin standarda uygun olması ve yukarıda belirtildiği üzere toprağın tavında olması şarttır. Toprak işlemede kullanılan riperler, ana güç kaynağına, yapılacak işe ve toprak işleme derinliğine göre dizayn edilmektedir. Alt toprak işlemede 80 cm derinliğe dalış yapabilecek uzunlukta riper kullanılacaktır.

                 Alt toprak işlemesi tam alanda, 160-230 HP güçlü paletli traktör+3’lü riperle (Kazayaksız), Kasım-Mayıs ayları arasında toprak rutubetinin yeterli ve toprağın tavda olduğu günlerde yapılacaktır. Alt toprak, tesviye eğrilerine paralel olarak 60-80 cm. derinliğinde tam alanda işlenecektir.

              Üçlü riperle alt toprak işlemesi yapmak için önce iki yığın arasındaki şerit tam ortadan ikiye bölünür. 1 no.lu okla gösterildiği gibi sahanın ortasından girilir ve doğru hat halinde riperleme yaparak öbür uçtan çıkılır. 90 derece dönüş yapılarak alt kenara gelinir ve yığın kenarından geri dönüş yaparak riperlemeye devam edilir. Toprak işlemeye, numaralı oklarla gösterilen yönlerde devam edilir ve bu şeritte çalışma bitirildikten sonra aynı şekilde üstteki iki yığın arasındaki şeritte riperlemeye devam edilir.

  Diri örtü temizliği yapılan yerlerde toprağı işlerken, riper aralarına sıkışan kök ve kütükler veya tek tek riperlerin önüne gelen kök ve kütükler veya büyük kaya parçaları toprağın kabartılmasını ve patlatılmasını engeller. Operatör, riperlerin önünde biriken kök ve kütüklerden kurtulmak için yaklaşık 1 metre kadar geri hareket ederek riperi kaldırır, kalkık durumda tekrar ileri giderek kök ve kütükler geriye ittirerek tekrar riperlemeye devam eder. Riper aralarına sıkışan kök ve kütükler ise yardımcı bir kişi tarafından kazma ile çıkartılır.

  Dönüşlerde, paletli traktörün ekipmanlı boyu kadar işlenmeden kalan yerler, geri dönüş tamamlandıktan sonra geriye gidilerek işlenmelidir. 80 cm.den daha derin riperlemede patlatma iyi olmayacağı için bundan daha derin toprak işleme uygulanmayacaktır.

 

 

 

4.3.3.2-    Üst Toprak İşleme

 

%0-20 eğim grubunda bulunan ve yüzeysel taşlılığı %25’den az olan 1,8623 hektarlık alanda, 60-80 HP gücünde 4x2 lastik tekerlekli traktör +diskaro ile tam alanda üst toprak işlemesi yapılacaktır. Yapılan üst toprak işleme ile sahada kalan kök parçaları, iri kesekler yok edilerek toprağa kırıntılı bünye yapısı kazandırılmış olacaktır.

Arazi hazırlığı çalışmaları Tablo-6’da gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

   Üçlü riperle alt toprak işlemede işlem sırası.

Üçlü riperle alt toprak işleme.

 

 

Arazi Hazırlığı 

 

 

 

 

 

 

Tablo- 6 

Bölme

No

Alanı

(Ha)

Dere Vejetasyonu (Ha)

Toprak

Havuz

(Ha)

Hangar

-Depo

(Ha)

Servis

Yolu

(Km)

Makine Gücü ile Arazi Hazırlığı

 

Diri Örtü Temizliği

Pal.Trak.+Tarak

(Ha)

Alt Toprak İşleme

Pal.Trak.+3’lü Riper

(Ha)

Üst Toprak İşleme

Diskaro +Las. Tek. Trak.

(Ha)

483

6,1701

0,1750

0,0090

0,0110

1+080

*2,1249

5,5431

1,8623

Toprak havuzun yapılacağı alan çevresiyle birlikte 90 m2 olarak alınmıştır. Mevzuata göre izin verilen 40 m2.lik Hangar-Deponun yapılacağı alan çevresiyle birlikte 110 m2 olarak alınmıştır. Servis Yolunun genişliği 4 m, alanı 0,4320 hektardır. *3,4182 Ha OT alanı düşülmüştür.

 

 

   4.4-      Dikim

 

                Sahada modern bir işletmecilik yapılacağından ve Damlama Sulama Sistemi kurulacağından,  6m x 6m aralık-mesafe ile piketaj yapılarak fidan dikim noktaları belirlenecektir. Piketaj krokisi saklanmalıdır.

 

 

 

        Fidan Dikim Çukurlarının Hazırlanması (A=Üst Toprak, B=Alt Toprak)

 

                   Bu noktalarda dikimden birkaç hafta önce işçi gücü ile bel kürek ve kazma kullanılarak 40 cm x 40 cm x 60 cm ebadında dikim çukurları açılacaktır. Böylece çukurların içi güneş ve yağmurların etkisiyle tavlanmış, kabarmış ve havalanmış olur. Çukurdan çıkan alt ve üst toprak çukurun başında ayrı ayrı yerlere yığılacaktır.

  Fidan dikimleri “çapa ile adi çukur dikimi” metodu ile gerçekleştirilecektir.

  Dikime başlamadan önce, çukurda bulunan ot, taş v.b. alınır. Çukurun taban kısmı birkaç bel vuruşu ile gevşetilir. Her çukurun dibine 225’şer gr Triple Süper Fosfat ve 100 gr Potasyum Sülfat konur (toprak analiz raporuna göre önerilmiştir). Fidan köklerinin kimyasal gübrelerle temas edip yanmaması için bu gübrelerin üzerine, kalınlığı 25-30 cm olacak şekilde, 1/3 oranında iyi yanmış ve en az 2 yıllık çiftlik gübresi karıştırılmış üst toprak konur (Bu işlemlerle ile Temel Gübreleme yapılmış olur). Fidanların taçları ile kökleri arasındaki dengeyi korumak için, taç kısmındaki fazla dallar kesilir. Fidanın tepesi verilecek terbiye şekline bağlı olarak yerden itibaren 90-110 cm yukarıdan, sağlam bir göz üzerinden hafif eğimle kesilir. Bu şekilde dalların uçlarında bulunan ve daha erken uyanan gözler uzaklaştırılarak, fidanın uyanması geciktirilir, bu da fidanın tutmasını kolaylaştırır. Sonra Polietilen torba bıçakla boydan boya kesilir. Torba dışına çıkmış, toprağa geçmiş, bu nedenle söküm sırasında kırılmış, zedelenmiş kök uçları, varsa kıvrık kökler, yaylı makas, budama makası veya keskin bir bıçakla kesilerek uzaklaştırılır. Torba çıkarılmadan, aşı yeri toprak yüzeyinden 5-10 cm yukarda kalacak şekilde fidan çukurun ortasına dik olarak konur. Fidanın aşı yönü hakim rüzgar yönüne denk getirilir. Aşı yeri daha aşağıda kalıyorsa çukurun dibi toprakla beslenir. Daha sonra, fidan dik duracak şekilde bir elle tutulur, tüp boyunun yarısına kadar üst toprak doldurulur. Polietilen torba çekilerek alınır. Tüp etrafındaki toprak sıkıştırılır. Üst toprak bittikten sonra çukurdan çıkan alt toprağın konmasına devam edilir. Tüp toprağına basmadan ve darbesiz olarak fidan dibi sıkıştırılır. Çukurun toprak seviyesi arazi seviyesine eriştiğinde toprak düzeltilir, aşı yerinin su ile direkt olarak temas etmesini önlemek için gövdenin toprak yüzeyinden itibaren 5-10 cm.lik bölümüne toprak yığılarak dikim bitirilir. Dikim işlemi bitirildikten sonra fidanlara bol miktarda (40-50 litre) can suyu verilecektir. Can suyu verilmesinden sonra meydana gelecek çökmeler ve kenarda meydan gelecek çatlamalar için hafif bir topraklama yapılmalıdır. Gecesinde don olacak günlerde fidan dikildiğinde can suyu günün erken saatlerinde verilmeli ve daha sonra ıslak olan fidan dip bölgesine biraz kuru toprak atılmalıdır.  

  Fidanlar boylu olacağından, rüzgar zararını önlemek için, fidanların dibine hakim rüzgar yönünde mutlaka herek dikilmeli ve fidanlar bu hereklere (fidanın gövde kabuğunun ipe sürtünerek soyulmaması için, ortaya düğüm atılmadan) şeklinde, plastik dal bağlama ipiyle bağlanır.    

                Fidanların  kapalı araçlarla veya üzerleri branda ile örtülerek taşınmasına, dikim zamanına kadar rüzgarsız yerlerde korunmasına dikkat edilmelidir. Yer değiştirmeye çok hassas bir tür olan Badem fidanları bekletilmeden dikilmelidir.

                  Dikimler, hava şartlarının uygun olduğu, don olmayan, rüzgarsız günlerde, Aralık-Mart  aylarında yapılmalıdır.

 

 

4.5-         Ağaçlandırmada Kullanılacak Türler, Aralık- Mesafeler

 

Sahada kullanılacak Badem fidanları aşılı, sertifikalı (çeşidi, hatta anacının belli olduğunu gösteren belge) ve ismine doğru olmalıdır. Anaç, Badem çöğüründen elde edilmiş olmalıdır. Aşı, kök boğazından itibaren 5-10 cm yükseklikten yapılmış, aşı yeri iyice kaynamış olmalıdır. Aşı yerinde tırnak kalıntısı ve aşı yerinin altında çöğüre ait sürgün olmamalıdır. Gövde iyi gelişmiş, odunlaşmış ve düzgün, fidanla kalem arasındaki renk farkı belirginleşmiş, gözler iyi teşekkül etmiş olmalıdır. Fidanların kök sistemi  güçlü (bol saçak köklü) olmalıdır. Fidanların üzerinde yara, kırık, derin çizik, soyulma görülmemelidir. Kullanılacak fidanlar hastalıklardan ve zararlılardan (nematod, agrobacterium gibi) ari olmalıdır.

              Proje sahasına ana çeşit olarak Ferragnes, tozlayıcı-dölleyici olarak da Ferraduel çeşidi Badem fidanları dikilecektir. Sahada; 1+1 yaşlı (aşı 1 yaşında olacaktır), tüplü, aşılı, 1nci sınıf ve sertifikalı Badem fidanları kullanılacaktır. Dikilecek fidanların % 67’si Ferragnes,  % 33’ü Ferraduel çeşidi olacaktır. İki sıra ana çeşitten sonra bir sıra tozlayıcı-dölleyici çeşit dikilecektir. Fidanların dikiminde 6m x 6m aralık-mesafe uygulanacaktır. Fidanların dikim deseni (Döllenme Tablosu) aşağıda gösterilmiştir.

 

A

A

B

A

A

B

A

A

A= Ana çeşit (Ferragnes),

B= Tozlayıcı-dölleyici çeşit (Ferraduel)

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

B

A

A

B

A

A

 

Badem ağaçlarında çiçeklerin döllenmesinde tozlaşma esas olarak arılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle tozlaşma zamanında arıların sahada konaklaması sağlanacaktır. Bademde tozlaşmanın sağlıklı olabilmesi için hektarda 6-8 adet arı kovanı bulundurulacaktır.

Sahaya dikilecek fidanların aralık-mesafeleri ve net dikim alanı Tablo – 7’de gösterilmiştir.

 

Aralık - Mesafeler

 

Tablo-7

Kullanılacak Fidanın

Toplam Dikim

Alanı 

(Ha) 

Hektardaki Teras Uzunluğu

(m) 

Hektara Dikilecek

Fidan

(Adet) 

Türü

Aralık  x  Mesafesi (m)

Badem

6 x 6

5,5431

-

278

 

4.6-            Tohum ve Fidan Miktarları, Temin Yerleri

 

                   Ağaçlandırmada kullanılacak Badem  fidanları, serbest piyasadan, üretici ruhsatlı, Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikasına sahip üreticilerden temin edilecektir. Net dikim alanları ve fidan miktarları Tablo-8’de gösterilmiştir.

 

Tohum ve Fidan Miktarları

 

 

 

 

Tablo - 8

 

Bölme               No

Net Dikim Alanı

(Ha)

Dikilecek Fidanların

Kuruluş İçin

Tamamlama İçin

T o p l a m

Türü

Orijini

Yaşı

Aralık x Mesafesi (m)

Fidan

(Adet)

Tohum

(Kg)

Fidan (Adet)

Tohum (Kg)

Fidan (Adet)

Tohum (Kg)

483

3,7139

Badem

Ferragnes

1+1

6 x 6

*1.032

-

155

-

1.187

-

1,8292

Ferraduel

1+1

6 x 6

508

-

76

-

584

-

Toplam

5,5431

-

-

-

-

1.540

-

231

-

1.771

-

*Alan 36 m2ye bölünerek fidan sayısı hesaplanmıştır.

 

 

4.7-                  Bakım

 

4.7.1-        Servis Yolunun Bakımı

 

                   Yeni tesis edilen 1+080 Km uzunluğundaki Servis Yolunun  bakımı, İdare Süresi boyunca, greyderle ot ve sürgünlerin yüzeyden temizlenmesi ve tesviye şeklinde  yapılacaktır.

 

 

4.7.2-        Fidan Bakımı

 

Badem plantasyonunun verimli ve sağlıklı olabilmesi için kuruluşundan başlayarak her yıl çeşitli bakımlara ihtiyaç vardır. Yapılacak bakım çalışmaları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Bakımlar; tamamlama dikimi, ot alma-çapa, sürgün kontrolü, toprak işleme (makineli bakım), sulama, gübreleme, budama ve hastalık ve zararlılarla ile mücadele şeklinde yapılacaktır. Yatırım Giderleri Cetvelinde ilk 3 yıl yapılacak bakımlar gösterilmiştir.

 

 

4.7.2.1-        Tamamlama Dikimi, Ot Alma-Çapa, Sürgün Kontrolü ve Toprak İşleme

 

Tamamlama: Ağaçlandırma sahasında dikimi takip eden bir vejetasyon dönemi geçtikten sonra tesiste kullanılan dikim tekniği ile tamamlama dikimleri yapılacaktır. Tamamlama oranı % 15 olarak alınmıştır. Tamamlama dikimleri en geç dikimi takip eden 2nci yılın içerisinde bitirilecektir.

                   İşçi Gücü ile Bakım: İlk 2 yıl fidanların çevresinde ot alma-çapa ve teras onarımı, 3ncü yıl; OT alanlarında fidanların çevresinde ot alma-çapa, diri örtü temizliği yapılan alanlarda fidanların çevresinde ot alma-çapa ve sürgün kontrolü şeklinde yapılacaktır. İhtiyaç olması halinde aynı sezonda ot alma-çapa tekrarlanacaktır. Sürgün kontrolü yapılan alanlar dördüncü yıl gözlem altında tutulacak, beşinci yılda gerekirse sürgün kontrolü yapılacaktır.  Ot alma-çapa işinde bakım çapası, sürgün kontrolünde tahra, balta, gürebi v.b. aletler kullanılacaktır.

                   Ot Alma-Çapa ve Teras Onarımı: Dikimi takip eden vejetasyon dönemi başında ya da ilkbahar yağışlarından sonra, otların tohumları olgunlaşıp dökülmeden ve sahanın önceliği olan yerlerinden başlanarak yapılacaktır. Ot alma çapa işi Nisan-Mayıs aylarında yapılmalıdır. Ot alma-çapa işlemi birinci yılda fidan çevresinde dıştan içe doğru yapılacak, fidan kök ve gövdesinin zedelenmemesine dikkat edilecek, fidanın çevresinde 10 cm çapındaki alanda çapalama yapılmayacak, otlar el ile alınacak, bu alandaki çatlaklar ve fidanın kök boğazındaki çatlaklar-boşluklar çevreden toprak çekilerek doldurulacaktır. Ot alma-çapa ile zararlı otlar uzaklaştırıldığı gibi kapilarite kırıldığı için topraktaki su kaybı önlenmiş, toprağın havalanması ve su tutma kapasitesi artırılmış olacaktır. İkinci yılda ot alma-çapa işlemi fidanın çevresinde, fidanın dibinden başlayarak dışarıya doğru yapılacaktır. Ot alma-çapa, fidanların çevresinde 50- 60 cm yarıçaplı bir alanda yapılacaktır. Ot alma-çapa işinde çapa, toprak orta tekstürlü olduğundan sığ ve geniş aralıklarla vurularak ve toprak yerinde kazılarak işlenecektir. Ot alma-çapa yapılırken fidan diplerinde oluşan yırtılma veya çatlaklar çapa ile düzeltilecektir.

                  Sürgün Kontrolü: Ağaç ve ağaççık kök ve kütüklerinin veya toprakta kalan kök parçalarından gelişen sürgünlerin fidanlarda boğma tehlikesi yaratmaması için kesilmesi işlemidir.

                  Sürgün kontrolü; fidanların çevresinde, siper etkisi yapan ya da boğma tehlikesi yaratan sürgün ve sarılıcı bitkilerin fidanların çevresinde kesilip zararsız hale getirilmesi suretiyle yapılır. Sürgün kontrolü çalışmalarıyla, vejetasyonun başladığı ve büyümenin hızlı olduğu dönemde baskı altında kalan fidanların tepesinin serbest olması sağlanmalıdır. 3ncü yılda gerçekleştirilecek ot alma- çapa ve sürgün kontrolü çalışmaları, havalar çok ısınmadan ve fidanlar sipere alışmadan önce Haziran- Temmuz aylarında yapılmalıdır. Geç kalındığında güneş ışığına maruz kalan taze sürgünlerin zarar göreceği dikkate alınmalıdır. Sürgün kontrolü; diri örtünün fidana baskı yapan sürgünlerinin toprak seviyesinden itibaren 10–15 cm yüksekten başlayarak dışarı doğru yükselen ters kesik koni şeklindeki bir alanda kesilmesi suretiyle yapılacaktır.

  Bu işlem yapılırken fidanın ışık ihtiyacı esas alınır ve sürgünlerin baskı yapmayan dalları kesilmez. Bu şekilde sürgün kontrolü yapılmış sahadaki ters kesik koni oluşumu görülür.

  Toprak İşleme (Makineli Bakım): %0-20 eğim grubunda bulunan ve yüzeysel taşlılığı %25’den az olan 1,8623 hektarlık alanda fidan sıraları arasında 60-80 HP 4x2 lastik tekerlekli traktör+ diskaro ile toprak işleme yapılacaktır. Makineli bakım her yıl ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere 2 defa uygulanacaktır.

 

 

 

Sürgün Kontrolü.

 

  Bakım çalışmaları Tablo-9’da gösterilmiştir.

 

Bakım

 

 

 

Tablo- 9

 

 

Bölme No

 

 

Fidan

Türü

 

 

Alan (Ha)

İşçi Gücü ile Bakım

Diskaro +Lastik Tekkerlekli Traktör

(Ha)

Servis

Yolu

Bakımı

(Km)

Fidan

Çevresinde

(1000 Adet)

Fidan

Sıralarında

(Km)

483

Badem

5,5431

1.540

-

1,8623

1+080

 

 

4.7.2.2-      Sulama

 

                    Projenin “İklim Özellikleri” bölümünde, ağaçlandırılacak alanın içinde  bulunduğu havzada, yağışların yıl içerisindeki dağılımının düzensiz olması nedeniyle  yaz kuraklığının görüldüğü belirtilmiştir. Bu nedenle Badem fidanları tesisin ilk yılından itibaren sulanacaktır.

    Sahanın ekonomik olarak sulanması için mutlaka Damlama Sulama Sistemi kurulacaktır. Bu sistemde gerekli olan sulama suyu, Avlaşa Köyü Tüzel Kişiliğinin içme suyundan (içme suyu boru hattı, sahanın doğu sınırına 170 m uzaklıktan geçen ve Deveciler Mahallesine giden yolun kenarından geçmektedir)  sağlanacaktır. Avlaşa Köyü Muhtarlığının, Bademin İdare süresince proje sahibine sulama suyunun verileceğine dair kararı projeye eklenmiştir. Damlama Sulama Sistemine geçildiğinde sulama suyunun depolanması için sahada uygun noktaya 105 ton depolama kapasiteli toprak havuz yapılacaktır. Havuzdaki su, kod farkından yararlanılarak Damlama Sulama Sistemiyle fidan diplerine verilecektir.

                   Badem plantasyonunda meyve büyümesinin hızlandığı periyotta ağacın su stresine girmemesi gerekmektedir. Bu dönemde yaşanan kuraklık (yaz kuraklığı) iç bademin dumura uğramasına ya da içi tam dolmamış, buruşuk meyvelerin oluşmasına yol açmaktadır. Haziran ayı başına kadar iç badem tam boyuna ulaşır. Ancak meyvenin tam boyuta ve ağırlığa ulaşması hasada kadar sürmektedir. Yörede Haziran ayı ortasından, hasat zamanı olan Eylül ayı sonuna kadar tam kurak periyot devam ettiğinden fidanlar her yıl bu periyotta sulanacaktır (sulama zamanının belirlenmesinde pratik olarak toprak tansiyometresi kullanılabilir). Toprak ağır bünyeli olduğu için fidanlar seyrek olarak fakat bol su ile sulanacaktır.

   Damlama Sulama Sistemi kurulunca; fidan sıraları boyunca döşenecek boruların fidan diplerine gelen noktalarda 4 litre/saat su verebilecek tek meme açılacaktır. Bu sistemde –aynı periyotta– 15 günde 1 kez olmak üzere fidanlara 12-15 saat (ortalama 50 litre/ 1 fidan) su verilecektir.   

                   Her sulamadan sonra fidan dipleri gerektiğinde çapalanacaktır.

 

 

4.7.2.3-      Gübreleme

 

                   Badem plantasyonunda toprağı organik madde ile zenginleştirmek için, yanmış çiftlik gübresi ile gübrelemek gerekir. Ancak gübrelemeyi sürekli çiftlik gübresi ile yapmak topraktaki çinkoyu bağlamaktadır. Bu nedenle ağaçlara verilecek gübre çeşidi ve miktarının toprak-yaprak analizleri ile belirlenmesi en doğru yoldur.

                   Badem azotlu gübreleri sevmektedir. Özellikle fazla  meyve yükü, ağacın yavaş büyümesi gibi nedenler azota ihtiyacı arttırır. Ayrıca azot, çiçek gelişimi ve meyve tutumu aşamalarında da önemli bir role sahiptir. Tam verime yatmış Badem plantasyonunda gübrelemede hektara 125 Kg saf azot önerilmektedir. Plantasyonda ikinci yıldan itibaren azotlu gübreler verilmeye başlanacaktır.

                   Badem ağaçlarında Potasyum, Çinko, Bakır ve Bor noksanlığı da görülebilir. Potasyum noksanlığında yaprak kenarları kıvrılır, kurur, meyveler küçük kalır ve dökülür. Bunun için de ağaç başına 1,2 Kg K2SO(Potasyum Sülfat) önerilmektedir.

                   Çinko noksanlığında yapraklar küçük, sürgünler kısa kalır ve çalılaşma belirtileri görülür. Bunları gidermek için Çinko sülfatlı gübreler kullanılır.

                   Badem meyveleri üzerinde sakız teşekkül etmesi bor  noksanlığının belirtisidir. Bor noksanlığı gidermek için toprağa ağaç başına 250-300 gr Boraks verilir.

 

 

4.7.2.4-     Budama

 

                   Budamanın amacı; Budamanın değişik amaçları vardır. Bunlar; 

  • Meyve ağaçlarında fizyolojik dengeyi en kısa zamanda oluşturmak ve bunu korumak,
  • Gövde üzerinde düzenli ve dengeli bir taç oluşumu sağlamak ağaçların bakımının, meyvelerin hasadını, zararlılarla savaş vb. teknik işleri kolaylaştırmak,
  • Kurumuş hastalıklı, ekolojik ve mekanik etkilerle zarar görmüş, kırılmış dallar ile birbiri üzerine binmiş ya da dar açılı dalları kesmek,
  • Karbon asimilasyonunu arttırmak amacıyla ışığın ağacın iç kısımlarına daha iyi girmesini sağlamak ve yaprak yüzeylerini arttırmak ,
  • Periyodisiteyi önlemek ve her yıl düzenli ürün almak,
  • Meyve kalitesini iyileştirmek,
  • Ağaca iyi bir  şekil vermektir.

 

                   Budama Tekniği;

                Budama teknik bir işlemdir. Bu sebeple bazı kuralları vardır. Bu kuralları maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Ağaçlar fizyolojik devrelerden hangisinde ise, ona göre budanmalıdır.
  • Şekillendirme devresinde budama işlemleri odun dallarına uygulanmalı, zorunlu olmadıkça meyve dallarına dokunulmamalıdır. Böylece meyve ağaçlarına iyi bir şekil verilebileceği gibi erken meyve yapması sağlanır. Aksi halde ise düzensiz şekillenmelere ve geç meyve yapmalara neden olunur.
  • Budanacak olan ağaç toplu olarak incelenmeli ve her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır. İyi şekillendirilmiş ağaçta dal kesme vejetatif gelişmenin oluştuğu uç kısımlarda uygulanmalıdır.

 

                   Budama İşlemleri

 

A) Şekil Budaması

 

                   Bu budamaya terbiye budaması da denir. Badem için en uygun terbiye sistemi değişik doruk dallı (modifiye lider) sistemdir. Dikimi takip eden ilk 3-4. yılda, terbiye sisteminin oluşturulması bitmiş olmalıdır.

                   Aşağıdaki şekilde lider etrafında ana dalların dağılımı görülmektedir. Doğru taç oluşumunda gelişme kuvvetleri aynı ve lider etrafında eşit açılarla dağılmış 5 adet dal seçilmiş ,böylece çok ideal bir kat oluşturulmuştur. Yanlış olan taç oluşumunda ise, yan dallar çok sık olduğu için birbirini gölgeleyeceğinden ve kültürel işlemleri zorlaştıracağından ideal bir taç oluşturulamamıştır. Budamada ana dalların gövde ile yaptıkları açılar 45°-60º olmalıdır. Dar açılı dalların direnci  zayıf olduğu için çok çabuk kırılır.

 

 

 

 

            

B) Mahsul Budaması

 

Şekillendirilmiş ağaçları mahsule zorlamak için yapılır. Mahsul budaması her yıl çiçek tomurcuğu oluşturacak yeni dallar meydana getirecek şekilde yapılmalıdır. Ağaçlarda uygun güneşlenme ve havalanmanın sağlanması, kuru dalların çıkarılması, ağacın hastalık ve zararlıların yuvası olmaktan kurtarılması için bu budamalar yapılır (Şekil sayfa:16’dadır).

                 Mahsul budaması kuvvetli yapılmayacak, taç açılarak güneş yanmasına neden olunmayacaktır.

                Yardımcı dal oluşumuna özen gösterilmelidir. Yardımcı dallar ana dallar üzerinde mümkün olduğu kadar eşit uzaklıkta ve aynı yönde bırakılmalıdır. Ayrıca ana dallar ile yardımcı dallar arasında vejetatif gelişme bakımından rekabet olmamalıdır ve şekil bakımından düzenli gelişmelerini sağlayabilmemiz için; yardımcı dallar ana dalların büyüme noktasından 15-25 cm. daha aşağısında seçilmelidir. Ayrıca yardımcı dallar ile ana dallar arasında 45 ºlik açı olmasına dikkat edilmelidir.

Meyve dallarının ömrü 5 yıldır. Bu nedenle 5 yıl sonunda meyve dalları tamamen yenilenmelidir. Bunun için her yıl %20 oranında meyve dalı budanmalıdır.

 

C) Gençleştirme Budaması

 

                   Verimden düşmüş ağaçların, eski taçları yerine yeni bir taç edinmeleri için gençleştirme budaması yapılır. Ana dallar ve gövde seviyesinde yapılan gençleştirme ve taçta iskeletik budama şeklindedir. Kesimlerden sonra gövdelere %5’lik bordo bulamacı uygulanmalıdır.

                   Bademde, dikimden itibaren 20. yılın sonunda gençleştirme budaması yapılmalıdır. Böylece idare müddeti sonuna kadar bol ürün alınmış olur. 

                Budama Zamanı : Bademde budama kış ve yaz (Yeşil) olmak üzere iki mevsimde yapılır.  

                Kış Budamasının Zamanı: Budama için en uygun dönemdir. Yaprak dökümünü izleyen günlerle, ilkbaharda gelişme periyodunun başlaması arasında geçen dönemde yapılır. Ağaçlarda yapraklar olmadığı için, kesilerek çıkarılacak dallar kolaylıkla tespit edilir. Kışı şiddetli geçen yerlerde kış budaması yapılmaz.

                Yaz Budamasının Zamanı: Yaz boyunca ağaçlarda sürgünlerin seyreltilmeleri, uç alma, bükme, eğme gibi yapılan işlemlerin tümüne yaz budaması denir. Yaz budamasında yaprak/meyve oranına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

4.7.2.5-       Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

 

                   Projede önerilen Badem çeşitlerinin soğuklama ihtiyaçları, erken veya geç açan çeşit olmaları, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılıkları göz önünde tutulmuştur. Hastalık ve zararlılardan korunmak için, fidan temin edilen yerin Zirai Karantina Taşıma ve Satış Sertifikasına sahip olup olmadığına  ve etiketlerinin bulunup bulunmadığına çok dikkat edilmelidir.

 

                   Hastalıklar

 

                   Kök Kanseri: Hastalığın etmeni Agrobacterium tumefaciens adlı bir bakteridir. Kök boğazında urlar oluşturur, iletim demetlerinde özsu faaliyetini büyük ölçüde engeller. Genç ağaçlar fazla etkilenir. Yapraklar sararır, gelişme yavaşlar, gövde ve dallarda sakız oluşur, sonuçta ağaçlar kurur.

                   Yazın sıcak aylarda (Temmuz-Ağustos) ağaçların kök boğazı açılarak, urlar sağlam dokuya kadar kesilip , temizlenmelidir. Temizlenen yara üzerine %5’lik göz taşı (Bakır Sülfat) eriyiği sürülür. Eriyik kuruduktan sonra açılan kök boğazı ve kökler toprakla örtülür.

                   Kök Çürüklüğü:  Hastalığı yapan Armillaria mellea adlı mantardır. Ağaçların köklerinde çürüklük yaparak kurumalarına neden olur. Hastalığa yakalanan ağaçlar ilk yıl çok az sürgün verir. İkinci yıl yapraklar sararır ve dökülür. Üçüncü  yıl dallar kurumaya başlar. Dördüncü yıl ağacın tamamı kurur.

                   Kuruyan ağaçların kökleri topraktan çıkarılarak yerine kireç dökülmelidir. Hastalık yeni ulaşmışsa , hastalıklı kökler kesilip, kazındıktan sonra yara yerine %5’lik bordo bulamacı, %2’lik göz taşı sürülerek üzeri aşı macunu ile kapatılmalıdır.

                   Et Lekesi Hastalığı:  Hastalığı yapan Polystigma ochraceum adlı mantardır. Yapraklarda et renginde lekelerin oluşması ile bu adı almıştır. Yaygın görülen bir hastalıktır. Hastalıklı yapraklar erken dökülür.

                   Bu hastalıkla mücadelede bakırlı ilaçlar kullanılır. Çiçeklenmeden sonra %1’lik bordo bulamacı uygulanırsa leke sayısı %80 civarında azalabilir. Birinci ilaçlamadan üç hafta sonra yapılacak ikinci ilaçlama ile iyi sonuçlar alınabilir.

                   Yaprak Kıvırcıklığı (Klok) Hastalığı:   Hastalığı yapan Taphrina deformans adlı bir mantardır. Hastalık yaprakları kıvırcık hale sokar. Yaprak ayasında büzülme meydana gelir ve yaprak bükülür. Genç sürgünlerde ve meyvelerde de görülebilir.

                   Kimyasal mücadele iyi sonuç verir. İlk ilaçlama, tomurcukların kabarmasından az önce yapılmalıdır. İlaçlamada %2’lik bordo bulamacı kullanılır. Tomurcuk kabarma devresinde ise %0,4 -0,5’lik bakırlı preparat ağaçlara püskürtülür.

                   Yaprak Delen Hastalığı (Kızıl Leke): Hastalığı yapan Coryneum Beijerinckii adlı mantardır. Hastalık tomurcuk, sürgün, yaprak ve meyvelerde zarar yapar. Nisan-Mayıs aylarında yaprak üzerinde küçük kırmızı lekeler oluşumu şeklinde görülür. Zamanla mercimek büyüklüğüne ulaşan lekenin orta kısmı kuruyarak dökülür ve lekenin ortasında delik açılır. Meyvelerde lekeler çağla safhasında görülür. Böyle meyveler gelişmezler ve üzerinde çil oluşumu görülür.

                   Hastalıklı tomurcukları taşıyan dallar kesilip yakılır. Sonbaharda %8’lik Bakırlı preparatlardan  birisi ağaçlara püskürtülür. İlkbaharda tomurcuklar patlamadan önce, ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

 

                   Zararlılar

 

                   Badem İç Kurdu: Bademin en önemli zararlısıdır. Zararlı Eurytoma amygdali adlı bir arıdır. Ergin dişi arı yumurtayı meyvenin üzerine bırakırken, yara izi oluşturur. Böceğin larvası tohumu yiyerek asıl zararı meydana getirir.

                   İlkbaharda ilk erginlerin çıkışı görüldüğünde ilaçlama çeşitli ilaçlarla ambalaj üzerindeki tarife göre yapılmalıdır.

                   Adi Kapnod (Kapnodis):  Önemli bir toprak altı zararlısıdır. Zararlı Capnodis teneprionis adlı bir böcektir. Meyve ağaçlarının yeşil kısımlarını yiyerek tahrip eden zararlı, asıl zararı 1-4 yaşındaki fidanlarda yapmaktadır. Zararlı ağacın kök başlangıcına yakın yerlerde galeriler açmaktadır.

                   Bu zararlı özellikle bakımsız ve zayıf ağaçlarda görülür. Dipleri otlu ve bakım  işlemleri yetersiz yerlerde çok zarar verir. Bu nedenle bakım işlemlerinin aksatılmadan mutlaka yapılması gerekir. Zararlıya karşı methyl bileşimli ilaçlarla ilaçlanarak mücadelesi yapılır.

                   Yaprağa ve sürgünlere zarar veren zararlılara karşı, plantasyon ikinci ve üçüncü yılda bir kez ilaçlanacaktır. Yukarıda açıklanan hastalık belirtileri görüldüğünde Tarım İl Müdürlüğü veya Ziraat Fakültesi gibi Kuruluşlardan yardım alınmalıdır.

 

                Hastalık ve Zararlılara Karşı Birleşik Mücadele ve İlaçlamada Alınabilecek Önlemler:

 

                Mücadele denince akla ilk gelen ilaçlamadan mümkün olabildiğince kaçınmak gerekir. Özellikle zararı hoş görülebilecek derecede düşük seviyede ise asla ilaç düşünülmemelidir. Çünkü;

                -  Devamlı ilaçlama, düşük seviyedeki zararlıyı ileride birinci derecede zararlı olarak karşımıza çıkarır.

                -  İlaçlamalarda yeterli derecede bilgi sahibi olunması, ilaçlama sayısını azalttığı gibi; doğal dengeyi korumamıza yardımcı olur, ulusal ve kişisel ekonomimiz açısından faydalı olur,

                İlaçla mücadeleyi olabildiğince azaltabilmek amacıyla;

                -  Ürünün sırıkla hasadı yapılmamalıdır. Sırıkla hasat hastalık ve zararlıların başlıca nedeni olmakla beraber, ağacın erkek çiçek taslaklarının ve gelecek yıl dişi çiçek verecek tomurcuklarının dökülmesine neden olacağı için meyve verimi çok düşük olur.

                -  Budama sırasında veya daha önce yere düşen dal ve yapraklar toplanarak yakılmalıdır. Çünkü bir çok hastalık ve zararlı bunların arasında yaşar.

                -  Budama sırasında açılan yaralar mutlaka kapatılmalıdır.

                -  Ağaçta hastalık ve zararlı tespit edilmişse, gövde ve dallar üzerindeki yosun ve likenler temizlenmelidir.

                - Ağacın dibi ve çevresindeki ot, sürgün ve şüceyratla diğer ağaç ve ağaççıklar daima kontrol altında bulundurulmalıdır.

                -  Hastalık ve zararlı görüldüğünde hemen ilaca başvurulmamalı, gözle görülen kurt, tırtıl ve böcekler elle toplanıp imha edilmelidir.

                - Saha ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca devamlı olarak gözlem altında tutulmalı, özellikle çekirge, kırmızı örümcek ve her çeşit tırtıl görüldüğünde en kısa zamanda mücadeleye başlanmalıdır.

                -  Temmuz ayı içinde gövde, ana dallar veya diğer dalların çatallanma noktalarına sap, saman, çuval parçaları veya dalgalı kağıtlardan koyarak, buralara gelip de saklanacak olan böcekler toplanıp imha edilmelidir.

                -   İlkbaharda geç donlara karşı bol duman çıkaran maddeler saha içinde –ağaçlara yanma zararı vermeden-yakılmalıdır.

                Hastalık ve zararlılara karşı yapılacak ilaçlı mücadelede esas koruyucu mücadeledir. Yani çevre şartlarının hastalık belirtisine uygun seyrettiği dönemde, henüz hastalık çıkmadan veya civarda hastalığın çıkışı fark  edilir edilmez ilaçlamalara başlamak ve belirli aralıklarla devam ettirmek gerekir. Hastalık ve zararlı ortaya çıktıktan ve hele yayıldıktan sonra yapılacak ilaçlı mücadelenin başarısı çok sınırlı kalmaya mahkumdur.

Hasatta Dikkat Edilecek Hususlar: Geleneksel olarak sırıklarla yapılan badem hasadı, dalların kırılması yanında çiçek tomurcuklarına da zarar verdiğinden gelecek yıl daha az ürün alınmasına yol açar. Bu nedenle bademler sırık kullanmadan el ile veya makine ile toplanmalıdır. Hasat bitince ağaçlar kontrol edilmeli, eğer dal kırıklıkları tespit edilirse, kırık dallar, kırılmanın başladığı kısımda çatlamanın başladığı yerin üstünden keskin bir bıçakla veya testere ile kesilmeli ve kesilen yer macunla kapatılmalıdır. Kesilen dallar sahadan uzaklaştırılarak imha edilmelidir. 

  

 

4.8-             Koruma

 

  Saha, 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde proje sahibi tarafından korunacaktır. Sahanın çevresinde, tavşan ve domuz gibi yabani hayvanların ve koyun, keçi gibi evcil hayvanların zararlarına karşı, 1+440 Km uzunluğunda (T) profil demir direkli, kafes örgülü tel çit tesis edilecektir. Yatırım giderlerinin hesaplanmasında (T) profil demir direkle dikenli tel çit yapılmasına ait birim fiyatlar esas alınmıştır.

 

                Böcek, mantar vb. zararlıların arız olması halinde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Tarım İl Müdürlüğü ve Selendi Tarım İlçe Müdürlüğü’ne başvurulmalıdır.         

                Özel ağaçlandırma sahasının bulunduğu yerde, vaziyet planında gösterildiği üzere 1 özel ağaçlandırma projesi (Ali Alp ve Nazlım Koç) daha düzenlenecektir. Projelendirmede, birbirine bitişik olan bu sahaların korunması için çevrelerinde tesis edilecek çitin uzunluğu her proje için ayrı hesaplanacaktır. Eğer komşu özel ağaçlandırma sahasının çevresinde tel çit tesis edilmiş ise uygulamaya başlayan proje sahibi, komşu proje ile ortak olan sınıra tekrar tel çit çekmeyecektir.

                Kredili çalışma yapılacak ise ödemelerde bu hususa dikkat edilecek ve tel çit tesisi için mükerrer ödeme yapılması önlenecektir.

 

 

 

4.9-             Tesisler

 

                   Özel ağaçlandırma sahasının güneybatı köşesine yakın bir noktada, temel kullanılmadan, toprak veya beton zemin üzerine prefabrik veya sökülüp takılabilir malzemeden 1 adet bakım ve koruma amaçlı tip hangar-depo yapılacaktır. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nün 23.07.2009 tarih ve 19 no.lu Tamiminde Ek: 8/a ve Ek: 8/b’de gösterilen hangar-depo tip projesi bu projeye eklenmiştir.

                 Sulama suyunun depolanması için doğuda en yüksek noktaya  5m x 6m x 3,5m ebadında (105 ton kapasiteli) toprak havuz yapılacaktır.

                 2011 yılı içinde bütün yapı ve tesisler gerçekleştirilecektir. Hangar-depo ve toprak havuzun grid koordinatları aşağıda gösterilmiştir.

 

Yapılacak Tesisin Adı

Grid Koordinatları

Y

X

Bakım ve koruma amaçlı hangar-depo

655 942

4292 595

Toprak havuz

656 332

4292 643

 

 

 

 

5-           PROJE YATIRIM GİDERLERİ

 

                   Proje yatırım giderlerinin hesaplanmasında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu, “İhale ile Yaptırılacak Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Toprak  Muhafaza (Erozyon Kontrolü), Mera Islahı, Kavak Ağaçlandırması, Fidanlık  Çalışmaları ve Etüt-Proje Hizmetlerine ait 2010 Yılı Birim Fiyat Cetvelleri” ve “2010 Yılı Tohum ve Fidan Satış Fiyatları Cetvelleri” esas alınmıştır. Bu cetvellerde bulunmayan birim fiyatlar serbest piyasa rayiçlerinden alınmıştır.

                   Projenin Yatırım Giderleri Tablo-10’da gösterilmiştir.

 

 

 

6-           EKLER

 

-Yetişme Ortamı Etüt Çizelgesi,

-Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası,

-Toprak Haritası,

- Yapılacak İşler Haritası,

- Poz Haritası,

-Yapılan İşler Haritası,

 

-Toprak ve Su Analizleri,

-Proje Vizesi, Ruhsat, Ruhsat Vizesi, İşyeri Tescil Belgesi, CD,

-Saha Tahsis İzni,

-Özel Ağaçlandırma Dokümanı.


 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret667472
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.787732.9191
Euro35.540735.6832
Hava Durumu